Avís Legal

Som Tècniques d'Avantguarda S.L. (d'ara endavant, “TdA”), com a responsable d'aquesta web, ens comprometem a processar la informació dels nostres usuaris amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals.

1. Dades de Tècniques d’Avantguarda S.L.

Titular: Tècniques d’Avantguarda S.L.

Número de registre tributari: A-705 530-T

Número de comerç: 917591C

Direcció física: C/ Prat de la Creu, 59-65, Esc D, 2ª Planta, AD500, Andorra la Vella

Telèfon de contacte: +376 826 896

Direcció de correu electrònic: info@tda.ad

2. Objecte

El present “Avís Legal” regula l’accés i les condicions d’ús per part de qualsevol usuari de les pàgines que integren el domini web https://www.tda.ad/ca (d’ara en endavant, pàgina web), titularitat de Tècniques d’Avantguarda (d’ara en endavant TdA).

Mitjançant la present pàgina web, TdA ofereix informació sobre la seva ubicació, els serveis que ofereix i les vies de contacte.

L’accés a aquesta pàgina web així com la seva utilització per part de l’usuari impliquen necessàriament i sense excepcions, el sotmetiment i acceptació del present Avís Legal.

TdA es reserva el dret de modificar les condicions d’ús, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís. Cada cop que s’accedeixi o utilitzi la pàgina web regiran les condicions d’ús d’acord a les modificacions introduïdes en cada moment, és per aquest motiu que es recomana a l’usuari que les llegeixi detingudament cada cop que entri a la pàgina web.

Tots els camps dels formulari de recollida de dades que es posin a disposició de l’usuari són obligatoris. No omplir aquests camps pot derivar en la impossibilitat d’atendre la seva petició.

3. Accés i ús de la pàgina web

L’usuari accedeix a la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis oferts en la pàgina web tenen com a finalitat la difusió d’informació sobre els serveis que ofereix i desenvolupa TdA.

TdA posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos  en la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant, no es garanteix aquesta circumstància en tot moment.

Així mateix, TdA no garanteix l’absència de virus informàtics o altres elements lesius en aquesta pàgina web. Conseqüentment, TdA no es fa responsable dels danys potencials, alteracions irreparables o errors que, deguts a la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (maquinari o programari) de l’usuari en accedir o utilitzar la pàgina web de TdA o de tercers involucrats. Malgrat això, tant bon punt n’hagi tingut constància, TdA disposarà de tot allò que estigui al seu abast per tal de mitigar i assegurar a l’usuari l’ús segur de la pàgina web.

TdA no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari a conseqüència del seu ús indegut o negligent de la pàgina web.

4. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part de la pàgina web, és a dir, articles, dades, texts, icones, imatges, bases de dades, etc. són propietat de TdA o de terceres persones físiques o jurídiques que han autoritzat el seu ús a TdA. D’acord a la “Llei sobre drets d'autor i drets veïns”, de 10-06-1999, els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, protegits per les lleis de propietat intel·lectual nacionals i internacionals vigents.

L’usuari podrà crear una còpia privada dels continguts única i exclusivament per al seu ús personal. Tot ús o explotació diferent a allò exposat al paràgraf anterior, precisarà d’una autorització prèvia i per escrit del titulars dels drets d’explotació. Es prohibeix a l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament, fixar, transformar, col·leccionar i en general, exportar de qualsevol mode els continguts de la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació.

L’accés a la pàgina web no implica en cap cas cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial dels drets atorgats per la normativa andorrana i internacional sobre propietat intel·lectual.

5. Propietat Industrial

Les marques i logotips, inclòs el de TdA, presents en aquesta pàgina web es troben protegits per les lleis andorranes i internacionals en matèria de propietat industrial.

El domini tda.ad és un domini registrat per Tècniques d’Avantguarda S.L. Aquest nom de domini no pot ser utilitzat, excepte prèvia autorització, en connexió  amb altres serveis que no siguin els del titular, de manera que puguin causar confusió els nostres clients o el descrèdit de l’empresa.

Està prohibida la reproducció (exceptuant la descàrrega temporal de la pàgina al disc de l’usuari o al servidor), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, explotació, realització de segona còpies, enviament per correu, transmissió i modificació de qualsevol signe distintiu citat anteriorment i que es troba en aquest lloc web, excepte autorització expressa del seu titular. 

6. Enllaços

Tot enllaç d’hipertext, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web (enllaç) a la pàgina web, haurà de ser autoritzat per escrit per TdA, i establint-se l’enllaç en tot cas a la pàgina inicial.

Tots els enllaços a pàgines web externes (titularitat de tercers), tenen únicament una finalitat orientativa, amb l’objectiu de posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que puguin ser del seu interès.

Per la seva banda, TdA no es fa responsable ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb pàgines web externes. En cas de que l’usuari detecti que algun dels continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d’un tercer, pot comunicar-ho a info@tda.ad, amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç  i dur a terme les accions que corresponguin.

7. Política de confidencialitat i protecció de dades 

TdA té molta consideració amb la privacitat de les dades dels usuaris, i és per això que, aplica una Política de Privacitat basada en el principis de protecció de dades de la Unió Europea i d’Andorra.

Més informació disponible en la nostra Política de Privacitat.

8. Responsabilitats

TdA rebutja la responsabilitat que se’n derivi de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés temporal o definitivament.

L’única finalitat dels continguts de la pàgina web és informar als usuaris dels serveis que ofereix TdA.

TdA no garanteix el perfecte funcionament de la pàgina web, així com que es trobi disponible i operativa en tot moment.

TdA no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics o introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació i utilització de la pàgina web.

9. Duració i Modificació

Amb l’objectiu de millorar el servei i/o adaptar-se a la legislació vigent, TdA tindrà dret a modificar els termes i condicions estipulats en el present Avís Legal.

Tècniques d’Avantguarda podrà donar per finalitzada, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquesta pàgina web, sense possibilitat de sol·licitar cap tipus d’indemnització per part de l’usuari.

10. Legislació aplicable

Els termes del present Avís Legal es regeixen per la normativa andorrana i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als tribunals del Principat d’Andorra. 

 

Darrera modificació:  Setembre 2020