Intel·ligència Competitiva

La IC posa al dia a la seva organització sobre les últimes novetats al seu sector d'activitat proporcionant-li accés a nous productes, serveis i bones pràctiques de manera primerenca, donant a seva organització l’oportunitat de ser el primer a obtenir-ne una distribució, replicar-la o preparar-se envers a un canvi disruptiu del mercat... 

 

Icona Intel·ligència Competitiva

Intel·ligència Competitiva

La Intel·ligència Competitiva engloba i supera el concepte de Vigilància Tecnològica, afegint-hi la dimensió estratègica o de negoci, detectant oportunitats de negoci i amenaçes d’entorn.

Icona Observatori d’Innovació claus en mà

Observatori d’Innovació
claus en mà

L’Observatori d’Innovació claus en mà és un accelerador del desenvolupament de negoci detectant novetats rellevants a l’entorn competitiu i recercant-ne la informació rellevant per al client.

Icona Benchmarkings

Benchmarkings

Estudi de la competència i de la línia de negoci per a optimitzar-ne la proposició de valor i millorar-ne el rendiment al mercat.

Icona Recerca tecnològica

Recerca tecnològica

Recerca, validació i disseny de l’experiència d’usuari dels teus productes per a assegurar una satisfacció del client amb el producte.