Protecció de Dades

Ajudem a la seva empresa a adaptar-se a la normativa vigent en matèria de protecció de dades (LQPD i RGPD), independentment de la seva activitat, tant per la legal com per la part de sistemes de la informació, així com adaptar el seu lloc web a la normativa vigent, entre d’altres, tot això amb l’assessorament de personal tècnic i jurídic qualificat.

 

Icona Anàlisi del compliment RGPD en àmbit legal

Anàlisi del compliment RGPD en àmbit legal

Tècnica amb la qual pots identificar la diferència existent entre la situació en què et trobes respecte a la RGPD i el punt en què hauries de ser per adaptar-te a tots els requeriments.

Icona Anàlisi del compliment RGPD en àmbit organitzatiu

Anàlisi del compliment RGPD en àmbit organitzatiu

Conjunt d'activitats i tasques que permeten controlar la incertesa relativa a una amenaça mitjançant una seqüència d'activitats que inclouen la identificació i avaluació de risc, així com, les mesures per a la seva reducció o mitigació.

Icona Adequació de la pàgina web a la normativa en protecció de dades

Adequació de la pàgina web a la normativa en protecció de dades

Realitzem un informe complet sobre les obligacions legals a complir, així com la redacció de l'avís legal personalitzat a incorporar a la pàgina web i en el qual es tindrà a la vista l'estudi de la normativa en matèria d'Internet (LSSICE) i protecció de dades (RGPD).