Política de privacitat

Aquesta política de privacitat s'ha desenvolupat d'acord amb la normativa vigent a Andorra: la Llei Qualificada 15/2003, 18 desembre, de Protecció de Dades Personals (d'ara endavant, "LQPD"), i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i que deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, “RGPD").

 

Tècniques d’Avantguarda, S.L. (d'ara endavant, “TdA”) es compromet a protegir la privacitat de cada usuari de la nostra pàgina web i dels nostres serveis (d'ara endavant, “Vostè”). Aquesta política de privacitat explica les nostres pràctiques relatives a l'ús de les dades personals recollides i tractades a través dels nostres serveis. Els termes definits en aquest document tindran el mateix significat que a l'Avís Legal de TdA.

 

Responsable del tractament

L’entitat responsable de les dades és TdA amb número de comerç 917591C i amb número de registre tributari A-705 530-T, domiciliada a “C/ Prat de la Creu, 59-65 Esc D 2ª Planta, Andorra La Vella, AD500”. Totes les comunicacions relatives al tractament de les seves dades s’adreçaran al correu electrònic: dpd@tda.ad 

 

Dades de contacte del DPD

Pot contactar amb el nostre Delegat de protecció de dades a través de la següent adreça de correu electrònic dpd@tda.ad 

 

Fitxers de dades personals

En compliment de la LQPD, les dades recollides a través d’aquest lloc web s’incorporen als següents fitxers, sota la responsabilitat de TdA:

 

Fitxer GESTIÓ DE CLIENTS

Fitxer GESTIÓ DE CONTACTES

Fitxer GESTIÓ DE POSSIBLES CLIENTS

 

Actualment aquests fitxers estan degudament registrats a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), i és possible consultar-los públicament.

 

1. Tractament de dades de clients de TdA

Si ets client de TdA, perquè has acceptat una proposta de serveis professionals dels nostres serveis o has adquirit algun producte del qual TdA és “partner”, tractarem les teves dades segons l’indica a continuació.

 

Finalitat del tractament

TdA tractarà les seves dades per a mantenir, desenvolupar i executar la relació contractual que mantenim amb vostè. Podrem enviar-li comunicacions comercials electròniques sobre els nostres serveis, per a mantenir-li informat sobre novetats tenint en compte els seus interessos i/o informació relacionada amb serveis de TdA. Així com informar-li de la nostra participació en esdeveniments o convidar-li a tallers o esdeveniments que organitzem.

 

Base legal del tractament

TdA té l’interès legítim a tractar les teves dades com a punt de contacte d'un client de TdA. Així mateix, sobre la base de l'execució del contracte per a donar compliment a la nostra relació contractual. Respecte de l'enviament de comunicacions comercials, TdA es basarà en el consentiment del client que sol·licitarà per a mantenir-los informats o en l'interès legítim de mantenir la relació amb el client. És possible que realitzem tractaments basats en l'interès legítim d'alertar a empreses sobre riscos jurídics, riscos d'incompliment o riscos de ciberseguretat.

 

Destinataris de les dades

Tractem les seves dades personals de manera confidencial i de conformitat amb la LQPD i el RGPD. Llevat que s'indiqui el contrari, a les seves dades personals únicament tindran accés alguns dels nostres prestadors de serveis, que han d’accedir a aquestes per a executar el servei que ens presten (consultoria, gestoria, entitat bancaria). Aquests prestadors de serveis tractaran les seves dades segons les nostres instruccions i sempre sota el nostre comandament.

 

Les seves dades únicament seran comunicades de conformitat amb una obligació legal o reglamentària, d'acord amb la normativa aplicable.

 

Transferències Internacionals

TdA informa que es realitzaran les següents transferències internacionals de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu, i amb les garanties adequades: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, proveïdor que s'utilitza per a l'enviament de comunicacions (Newsletter). Aquesta plataforma es troba sota la certificació en virtut de l'Escut de la Privacitat (Privacy Shield) de la UE, de EE. UU i de suïssa. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=active)

 

Conservació de les dades

TdA conservarà les seves dades durant l'execució i manteniment de la relació contractual. Respecte de l'enviament de comunicacions comercials, les teves dades seran conservades durant el temps que desitgi que així sigui, ja que pots sol·licitar en qualsevol moment que et deixem d'enviar aquestes comunicacions, a través del link inclòs a aquest efecte en totes les nostres comunicacions, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte

 

2. Tractament de dades de proveïdors de TdA

Si ets un proveïdor, fabricador o col·laborador de TdA, tractarem les seves dades segons l'indicat a continuació:

 

Finalitat del tractament

TdA tractarà les seves dades per a mantenir, desenvolupar i executar la relació comercial que mantenim amb vostè.

 

Base legal del tractament

TdA té l’interès legítim en tractar les seves dades com a punt de contacte d'un proveïdor, fabricador o col·laborador de TdA, per a mantenir la relació amb la seva empresa i donar compliment a la relació comercial amb TdA

 

Destinataris de les dades

Tractem les seves dades personals de manera confidencial i de conformitat amb la LQPD i el RGPD. Llevat que s'indiqui el contrari, a les seves dades personals únicament tindran accés alguns dels nostres prestadors de serveis, que han d’accedir a aquestes per a executar el servei que ens presten (consultoria, gestoria, entitat bancaria). Aquests prestadors de serveis tractaran les seves dades segons les nostres instruccions i sempre sota el nostre comandament.

 

Les seves dades únicament seran comunicades de conformitat amb una obligació legal o reglamentària, d'acord amb la normativa aplicable.

 

Transferències Internacionals

Per a la prestació d’aquest servei TdA no realitza transferències internacionals.

En el cas que un encarregat del tractament que actuï per compte de TdA, tractés les dades personals en un tercer país, TdA es compromet al compliment de les mesures tècniques i organitzatives necessàries, sense perjudici de les obligacions derivades de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 

Conservació de les dades

TdA conservarà les seves dades durant l'execució i manteniment de la relació contractual.

 

3. Tractament de dades per contacte a través del formulari web o email

Si ens escriu, o interactua amb nosaltres mitjançant la nostra pàgina web www.tda.ad, recollim la informació que completi al nostre formulari web (incloent-hi el seu nom, cognoms i correu electrònic) i el missatge que desitja enviar-nos, tractarem les seves dades segons l'indicat a continuació:

 

Finalitats del tractament

TdA utilitza les dades personals que Vostè ens hagi facilitat mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, per a posar-se en contacte amb Vostè i gestionar qualsevol servei o acció que ens sol·liciti.

 

Base jurídica del tractament

TdA té un interès legítim en tractar les seves dades, en ajudar i respondre a qualsevol client o client potencial que planteja una pregunta a través de qualsevol dels nostres formularis de contacte.

 

Destinataris de les dades

Tractem les seves dades personals de manera confidencial i de conformitat amb la LQPD i el RGPD. Llevat que s'indiqui el contrari, les seves dades personals no seran comunicades a terceres persones.

 

En cas contrari, revelarem les seves dades de conformitat amb una obligació legal o reglamentària, d'acord amb la normativa aplicable.

 

Transferències Internacionals

Per a la prestació d’aquest servei TdA no realitza transferències internacionals.

En el cas que un encarregat del tractament que actuï per compte de TdA, tractés les dades personals en un tercer país, TdA es compromet al compliment de les mesures tècniques i organitzatives necessàries, sense perjudici de les obligacions derivades de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 

Període de conservació de les dades

TdA conservarà les seves dades per a aquesta finalitat fins que solucionem la seva consulta.

 

4. Tractament de dades de potencials clients per a publicitat

Si encara no ets client de TdA, però vols rebre les nostres comunicacions i newsletter, informant-te de novetats relacionades amb els serveis que oferim, tractarem les teves dades segons s’indica a continuació.

 

Finalitats del tractament

TdA tractarà les teves dades per enviar-te comunicacions comercials electròniques sobre els nostres serveis, per a mantenir-te informat sobre novetats tenint en compte els teus interessos i/o informació relacionada amb serveis de TdA. Així com informar-te de la nostra participació en esdeveniments o convidar-te a tallers/esdeveniments que organitzem.

 

Base jurídica del tractament

TdA es basarà en el consentiment exprés Vostè mostrarà marcant la casella específica que així ho indiqui.

 

Destinataris de les dades

Tractem les seves dades personals de manera confidencial i de conformitat amb la LQPD i el RGPD. Llevat que s'indiqui el contrari, a les seves dades personals únicament tindran accés alguns dels nostres prestadors de serveis, que han d’accedir a aquestes per a executar el servei que ens presten (proveïdor de comunicacions comercials). Aquests prestadors de serveis tractaran les seves dades segons les nostres instruccions i sempre sota el nostre comandament.

 

Les seves dades únicament seran comunicades de conformitat amb una obligació legal o reglamentària, d'acord amb la normativa aplicable.

 

Transferències Internacionals

TdA informa que es realitzaran les següents transferències internacionals de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu, i amb les garanties adequades: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, proveïdor que s'utilitza per a l'enviament de comunicacions (Newsletter). Aquesta plataforma es troba sota la certificació en virtut de l'Escut de la Privacitat (Privacy Shield) de la UE, de EE. UU i de suïssa. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=active)

 

Període de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades per a aquesta finalitat fins que solucionem la teva consulta.

 

5. Tractament de dades en utilitzar l’App ADomicili per a dispositius mòbils

 

Si es descarrega i usa la nostra aplicació mòbil ADomicili, ,l’informem que no recollim informació ni sobre vostè ni del seu dispositiu mòbil. 

 

 

6. Veracitat de les dades

És important que les dades personals que tenim sobre Vostè siguin precises i estiguin actualitzades. Vostè és responsable de l’exactitud de la informació que ens proporciona i és la seva obligació informar-nos sobre qualsevol modificació de la informació que ens facilita.

 

7. Perfils i decisions automatitzades

TdA no elabora perfils ni realitza decisions automatitzades.

 

8. Mesures de seguretat 

TdA implementa les mesures de seguretat adequades a les dades personals que tracta, en compliment dels requisits legals proporcionats per la LQPD i el RGPD.

En l'aplicació de les mesures de seguretat, TdA té en consideració els següents factors: la naturalesa, l'abast, el context i propòsits del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat per als drets i llibertats de les persones físiques. TdA aplica les mesures tècniques i organitzatives adequades a fi de garantir i demostrar que el tractament de les seves dades es duu a terme conforme amb la LQPD i el RGPD.

9. Drets de l’interessat

En relació a les dades recollides, Vostè té la possibilitat d'exercir els seus drets:

 

Dret d'accés: dret a saber que dades estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells.

 

Dret de rectificació: dret a poder rectificar o completar qualsevol dada que sigui inexacte o incomplet

 

Dret de supressió: dret a sol·licitar que les teves dades personals siguin suprimits dels nostres sistemes i arxius, quan sigui possible.

 

Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.

 

Dret limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament en el cas d'impugnar l'exactitud o la legalitat i t'oposis a la supressió de les teves dades personals i sol·licitis en el seu lloc la limitació d'ús. També quan les dades ja no siguin necessaris per al tractament, però els necessitis per a la formulació l'exercici o la defensa de reclamacions. I finalment, quan t'hagis oposat al tractament, mentre verifiquem si l'interès legítim de TdA és vàlid conforme a la normativa, i en aquest cas, podrem conservar les dades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

Dret de portabilitat: tindràs dret a obtenir una còpia de totes les dades que ens hagi facilitat i quan sigui tècnicament possible, tindràs dret a sol·licitar que les seves dades personals siguin comunicats a un altre responsable del tractament quan el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

 

Així mateix, Vostè podrà revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades.

 

L'exercici d'aquests drets podrà exercitar-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, contenint el nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del passaport o document nacional d'identitat. 

 

La sol·licitud es pot fer per correu postal adreçat a TdA: C/ Prat de la Creu, 59-65 Esc D 2ª Planta, Andorra La Vella, AD500, Andorra, o al correu electrònic dpd@tda.ad.

 

Així mateix, té dret a presentar una reclamació per l'ús que TdA faci de les seves dades personals a l'autoritat de control competent. 

 

Dret a reclamar davant l’autoritat de control

L’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.apda.ad) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.