Desenvolupament de Negoci

Ajudem al teu negoci o startup a tenir èxit en un entorn cada cop més competitiu aplicant metodologies de desenvolupament de negoci d’última generació. T’ajudem a definir el plantejament de la teva nova iniciativa de manera que puguis obtenir finançament i partners per a dur a terme la teva iniciativa.

 

Icona Estudis viabilitat

Estudis viabilitat

Estudis tècnic - econòmics per a avaluar la pertinència d'executar un projecte determinat tal o com està plantejat i visualitzar la necessitat, o no, d’efectuar canvis en la seva proposició de valor.

Icona Noves línies de negoci

Noves línies de negoci

Anàlisi de les fortaleses de l’empresa i plantejament de diferents estratègies de creixement i diversificació; estudi de l’impacte i retorn de la creació d’una nova línia de negoci i definició de la seva proposició de valor.

Icona Redisseny línies de negoci

Redisseny línies de negoci

Estudi de la competència i de la línia de negoci per a optimitzar-ne la proposició de valor i millorar-ne el rendiment al mercat.

Icona Experiència d’usuari

Experiència d’usuari

Recerca, validació i disseny de l’experiència d’usuari dels teus productes per a assegurar una satisfacció del client amb el producte.

Icona Design Thinking

Design Thinking

El Design Thinking és una metodologia d’innovació centrada en les persones, oferint una lent a través de la qual es poden observar els reptes, detectar necessitats i, finalment, solucionar-les.

Icona Service Design

Service Design

Millora les experiències tant de l’usuari com dels empleats mitjançant el disseny, l’alineació i l’optimització de les operacions d’una organització per donar millor suport als itineraris d’usuari.