Gestió de Projectes

Oferim solucions concretes i compromeses amb la seva implantació i posada en funcionament. Liderant les diferents fases que condueixen a l'èxit d'aquesta; des de la reflexió estratègica inicial a la seva implantació efectiva, passant per les fases funcionals, organitzatives i operatives.

 

Icona Implementació, gestió i millora de PMO

Implementació, gestió i millora de PMO

Proporcionem la nostra experiència i aportem el suport necessari en la creació i manteniment d’una PMO enfocada en la creació de valor.

Icona Project Management Coaching

Project Management
Coaching

Treballem en desenvolupar les competències dels gestors de projecte per garantir l’èxit del resultat.

Icona Revisió i recuperació de projectes

Revisió i recuperació de projectes

Revisem l’estat dels projectes i reprenem l’abast, disponibilitat de recursos i el control del progrés per transformar un Projecte que presenta un problema en un èxit.

Icona Gestió de Recursos i Portafolis

Gestió de Recursos i Portafolis

Donem suport i proporcionem gestors en l’administració del Portfolio de projectes, maximitzant la capacitat de resposta, proporcionant un major control dels ingressos i alineació amb els objectius estratègics.

Icona Implementació de Metodologia

Implementació de Metodologia

Els nostres enfocaments d’implementació de metodologia estan dissenyats per fomentar l’acceptació i adopció d’una metodologia estàndard en la cultura de la seva organització.