Cap a una Ciència més igualitària

La ciència, terreny d'innovació i descobriment, es troba encara entrellaçada amb una mancança significativa d'igualtat de gènere.

Per Georgina Prat Marrasé - 31/01/2024

El panorama revela que la falta de models femenins en el món científic contribueix a la bretxa de gènere persistent en les carreres STEM. Amb l'objectiu de desmantellar estereotips i fomentar la inclusió, la UNESCO va instaurar el «Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència» l’any 2016.

Personalitats com Ada Lovelace, Mileva Maric o Barbara McClintock foren dones que van deixar una empremta científica significativa i han estat sovint relegades a les ombres de la història. Així doncs, es destaca la necessitat de reconèixer les contribucions de les dones en el camp científic, una qüestió que adquireix cada cop més rellevància avui dia.

Actualment, al món només el 30% dels investigadors són dones. A més, estudis demostren que, des de la infància, les nenes perceben certes professions com a inaccessibles. Això destaca la importància de treballar amb les escoles per fomentar la igualtat des de les etapes més primerenques.

Per tal de commemorar aquesta fita i donar suport a aquesta iniciativa, des de TdA volem destacar com en les nostres valls, la societat ha avançat a passos agegantats al llarg de les últimes dècades. No obstant això, a dia d’avui, ens trobem davant un repte que esdevé cabdal.

És evident que, malgrat els progressos socials i educatius del país, encara hi ha una bretxa significativa en la representació femenina en les carreres STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). A més, no podem obviar la realitat actual del limitat desenvolupament científic al país.

Si bé gaudim de molts privilegis i una innegable estabilitat econòmica, el Principat és a anys llum de convertir-se en un centre neuràlgic quan a recerca i innovació. La manca d'inversió en la investigació científica, així com la falta d'infraestructures i programes que promoguin activament la participació en aquest camp, ha conduït a una escletxa notòria entre la seva realitat i els estàndards científics internacionals.

En aquesta línia, podem afirmar que la necessitat d'una transformació significativa en la visió i el suport cap a la recerca científica és evident si Andorra vol assegurar-se un futur amb un desenvolupament científic més robust i competitiu. Si s’aborden amb èxit aquestes passes, no tenim cap mena de dubte que el talent femení triarà les nostres valls.

Seguidament, l'educació és un altre element clau d’aquesta qüestió. Des de fa ja un temps, a Andorra s’han desenvolupat iniciatives en centres educatius per promoure la igualtat de gènere en ciència des de la infància, doncs és crucial que es donin a conèixer referents femenins, contribuint a modificar els estereotips preconcebuts i que a la llarga el talent no fugi cap a altres jurisdiccions.

La col·laboració amb empreses i institucions científiques per establir programes o pràctiques professionals especialitzades per dones també pot ser una via efectiva per proporcionar oportunitats pràctiques i construir una xarxa de suport.

Endemés, és necessari abordar la qüestió de la conciliació entre la vida professional i personal. Moltes vegades, les dones es veuen confrontades amb la difícil decisió de triar entre la seva carrera i la seva vida personal. La implementació de polítiques de conciliació i suport per a la maternitat podrien ser determinants per garantir que les dones científiques puguin mantenir un equilibri adequat i continuar contribuint al seu camp sense sentir-se penalitzades.

Per concloure i amb l’objectiu de poder retenir el talent femení a Andorra, és necessari subratllar que calen esforços col·lectius. Les institucions educatives, empreses i el Govern han de treballar conjuntament per eliminar les barreres de gènere, proporcionar models a seguir i crear un entorn que afavoreixi la participació plena de les dones en la ciència. D’aquesta manera, Andorra podrà aprofitar tot el potencial del seu talent femení per aconseguir avenços significatius en l’ampli ventall de possibilitats que ofereix la ciència i, al mateix temps, promoure una societat més igualitària i justa.

Font de la imatge: FreePik