La Intel·ligència Artificial a Andorra: Entre la promesa i la preocupació

A mesura que Andorra abraça la Intel·ligència Artificial, les promeses de progressos tecnològics es barregen amb preocupacions sobre el seu impacte a la societat.

Per Georgina Prat Marrasé - 23/01/2024

Durant el mes de novembre, vam poder gaudir de l’oportunitat d’assistir al Simposi Internacional de Màrqueting en  el qual vam ser testimonis d’una immersió fascinant en l’univers encara per explorar de la Intel·ligència Artificial (IA).

Amb ponències que van oscil·lar entre visions esperançadores i preocupacions crítiques, aquest esdeveniment va oferir una oportunitat única de profunda introspecció al voltant del rol en ascens que la IA està jugant en el nostre entorn.

L’escenari s’encengué amb una comparació audaç entre la ràpida evolució de la IA amb la Revolució Francesa. Aquesta, presenta una perspectiva fascinant que crida a l’anàlisi. Així doncs, podem destacar la velocitat de l’evolució de la IA, emmarcant-la com una força que està remodelant tots els sectors de manera semblant a com la Revolució Francesa va transformar la societat.

També sorgiren punts de vista optimistes, defensant que la IA no ha de ser percebuda com una amenaça, sinó com una oportunitat. Aquesta visió ens desafia a reconsiderar aquesta tecnologia com una força disruptiva i més aviat com una aliada que pot inspirar a la innovació i a la creació.

D’altra banda, però, aparegueren veus crítiques que ressonaren en forma d’alerta, obligant-nos a considerar les conseqüències negatives d'una adopció precipitada. Per tal de mantenir un equilibri entre la innovació i la responsabilitat, no hi ha res com la divulgació i la formació ètica com a eines essencials.

Sens dubte, cal analitzar com la IA està remodelant els fonaments dels nostres sectors, dirigint-nos cap a una nova etapa de l’era digital. És inevitable preguntar-nos: com naveguem per aquesta revolució?

La IA arriba a Andorra amb una promesa d'innovació i eficiència, però no sense desafiaments. El futur del Principat s'entreveu com una complexa amalgama de reptes i oportunitats, on la tecnologia adquireix el rol protagonista en la nostra vida quotidiana.

D’una banda, pot suposar una innovació total i transformadora a mesura que les empreses locals abracen les darreres tecnologies. Es podria preveure una optimització dels serveis públics i l'impuls del sector turístic. També, podria esdevenir una empenta significativa en obrir noves oportunitats de negoci i diversificant l’economia andorrana. A més l'automatització de processos podria conduir a una administració més eficient i a una millora en la qualitat de vida dels ciutadans.

Per contra, l’adopció massiva de la IA podria crear desigualtats en l’accés de la mateixa i crear divisions digitals i socioeconòmiques al país. Un altre punt a tenir en compte i que no seria res descabellat, seria com la IA conduiria a l’automatització de múltiples tasques amb la clara conseqüència de la pèrdua d’ocupació en sectors específics.

Addicionalment, una dependència excessiva de la IA també comportaria riscs com ara la vulnerabilitat als ciberatacs o la manipulació de la informació que podrien comprometre l’estabilitat digital del Principat.

Caldria abordar també que l'opacitat en les decisions preses per algorismes d'IA podria generar preocupacions sobre qui controla realment aquesta tecnologia i com afecta a les persones. La manca de transparència podria conduir a la desconfiança envers els sistemes d'IA.

Aquest procés genera incertesa però, en canvi, és evident la necessitat de definir un marc amb directrius ètiques i reguladores. La transparència, la divulgació i la formació han de ser peces fonamentals en aquesta transició donat que la falta de preparació podria generar tensions socials. Així, la clau és la col·laboració i la reflexió conscient a mesura que naveguem per aquesta nova era digital.